Diyabette Ozon Tedavisi

Diyabet, yani şeker hastalığı, pankreastan yetersiz düzeyde insulin hormonu salgılanması ya da hücrelerin insulin hormonuna karşı gösterdiği direnç sonucu ortaya çıkar. Bunun sonucu olarak da kan şekeri yükselir.

İnsülin hormonu, hücrelerin en önemli yakıtı olan kandaki şekerin hücre içine girip hücrenin yaşamsal fonksiyonları için kullanılmasından sorumludur. Şeker hastalığında insulin yeterli düzeyde salgılanmadığından ya da hücreler insulin hormonu uyarısına cevap vermediğinden, şeker hücre içerisine giremez ve kandaki düzeyi aşırı düzeyde artar. Hücre içerisine giremeyen dolaşımdaki aşırı şeker yüksekliği, dolaşım sistemi başta olmak üzere vücuttaki tüm sistemlere zarar verir. İleri düzeydeki vakalarda hücre ölümlerine bağlı gangren oluşumu, göz damarlarındaki hasara bağlı körlük, böbrek yetmezliği, kalp hastalıkları, beyin hasarı ve sinir hasarı meydana gelir. Şeker hastalarının %80’i şekerin damarlar üzerine yaptığı hasarlardan kaynaklanan hastalıklar sonucu ölmektedir.

Şeker hastalarında karbonhidrat metabolizmasının bozulması, protein ve yağ metabolizmasının da bozulmasına yol açar. Hastalarda kolesterol ve trigliserit gibi yağlar atardamarlar içerisinde birikmeye başlar. Bunun sonucunda damar sertliği ve kan damarlarında daralma oluşur. Dolaşımın bozulmasına bağlı olarak dokulara yeterli kan ve oksijen ulaşamaz. Beslenemeyen dokular ölmeye başlar. Şeker hastalarında parmak, bacak kesilmesiyle sonuçlanabilen gangren ve iyileşmeyen yaraların oluşumu bu yüzdendir. Dokulara yeterli oksijen gitmemesinin bir nedeni de, oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin taşıdıkları oksijeni dokulara bırakmalarını uyaran 2,3 dpg maddesinin şeker hastalarında azalmış olmasıdır. Bu sebeple şeker hastaları kan dolaşımıyla hücrelerine kadar ulaşmış olan oksijenden de yeterli miktarda faydalanamamaktadır.

Ozon tedavisi, şeker hastalığının en önemli patogenetik mekanizmaları üzerine etkili olduğundan şeker hastalığında ve komplikasyonlarının tedavisinde en etkili tamamlayıcı tıp yöntemidir. Ozon tedavisi kan dolaşımını arttırır, oksijen molekülünden yaklaşık 10 kat daha güçlü olduğundan dokulara daha çok oksijen gitmesi sağlar. Ozon tedavisi dokulara oksijenin bırakılmasından sorumlu olan 2,3 dpg molekülünü de arttırır. Bu şekilde dokuların oksijenlenmesi iki yönlü mekanizma ile artmış olur. Dokuların oksijen oranı ve beslenmesi arttıkça tüm hücresel metabolik olaylar çok daha sağlıklı ve etkili çalışır.

Ozon tedavisi hücresel metabolizmayı arttırır. Şeker hastalarında yoğun egzersizin yarattığı faydalı etkiye benzer bir etki oluşturur. Ozon pentoz fosfat döngüsünü ve aerobik glikolizi uyararak hücre zarlarının şekere geçirgenliğini arttırır. Bu sayede kan şeker düzeyi düşer ve şeker hücreler tarafından kullanılmaya başlanır. Her iki mekanizma da glutatyon üretimini yoğunlaştırır. Glutatyon, glukozdan yani şekerden glikojen ve yağ oluşum süreçlerinde yer alır. Aynı zamanda protein sentezine de katılır. Son ürünleri de içeren glukoz oksidasyonu oluşur. Sonuçta karbonhidratların asıl görevi olan vücuda enerji sağlama fonksiyonu restore edilmiş olur. Dokuların enerji açığı giderilir. Protein yıkımı azalır ve yıkım süreçleri baskılanır. Lipit peroksidasyonu normale döner. Yani ozon insülin hormonunun yaptığı bir dizi fonksiyonu oluşturur.

Ozon tedavisi şeker hastalarında kan şekerini düşürdüğünden ve dokulara giden oksijen miktarını arttırdığından katarakta, nöröpatiye ve kılcal damar hasarlarına neden olan sorbitol miktarı azalır, eklem problemlerine neden olan glikozaminoglikanlar azalır, anjiyopati denilen damar hastalıklarının ilerlemesini sağlayan glikoproteinlerin sentezi azalır. Şeker hastalarında çok sık görülen susuzluk hissini, idrara çıkma sıklığını, ağız kuruluğunu, cilt kaşıntılarını, el ve ayak yanmalarını azaltır. Halsizliği yok eder. Düzenli ozon tedavisi sonrası hastaların ilaç dozları ve kullanmaları gereken insülin miktarı azalmaktadır.

Ozon tedavisi bağışıklık sistemini düzenlediğinden ve direnci arttırdığından şeker hastalarında çok sık görülen ayak enfeksiyonlarını, idrar yolları enfeksiyonlarını ve yaraları tedavi eder, oluşumunu engeller.

Son olarak ozon tedavisi şeker hastalığını iyileştirir mi sorusuna cevap vermek gerekir. Şeker hastalığı birçok nedene bağlı metabolik bir hastalıktır. Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı bu nedenlerin başında gelir. Beslenmenin düzeltilmesi ve düzenli egzersizin şeker hastalarında kan şekeri kontrolüne yardımcı olduğu gösterilmiştir. Hastalığa neden olan faktörlerin kalıcı oalrak düzeltilmesi eşliğinde ozon tedavisi özellikle tip 2 şeker hastalarında tam iyileşmeye yakın etkilere sahip olabilecektir, ancak tek başına ozon tedavisi bu hastalığı ortadan kaldırır demek çok da doğru olmayabilir.